Tag Archives: waterproof bags for kayaking

Jerzy Mroziak

Jerzy Mroziak (ur. 29 sierpnia 1941) − polski psycholog, doktor habilitowany waterproof bags for kayaking, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zajmuje się patologią pamięci, funkcjonalnym zróżnicowaniem półkul mózgowych i zaburzeniami percepcji.

Studia wyższe ukończył w 1970 roku na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale w roku 1978 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii ze specjalnością psychologia poznawcza. Promotorem pracy doktorskiej był Ziemowit Włodarski. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt. Równoważność i asymetria funkcjonalna półkul mózgowych.

W 1987 roku otrzymał Nagrodę zespołową III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 1991 roku Nagrodę zespołową I stopnia Rektora UW oraz Nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN im running with pack. Wł auburn football uniforms. Witwickiego w 1993 r dance team uniforms.

Współpracuje z holenderskim Universiteit van Tilburg oraz z niemieckim Uniwersytetem Eberharda Karola w Tybindze.