Tag Archives: thermos stainless steel

Christian Wohlfrom

Christian Wohlfrom (død 28. april 1762 på Frederiks Hospital i København) var en dansk personalhistorisk forfatter.

Om Wohlfroms ydre livsskæbne er kun lidet kendt; hverken Jens Worm jumper shaver, Rasmus Nyerup eller andre forfattere ved at berette noget om hans personlige forhold. Han var i en længere årrække taffeldækker hos gehejmeråd Carl Christian von Gram , fik, som han siger water glass, “i sine Fritimer Lyst til at læse og samle, hvad han i Historien fandt mærkværdigt, og havde ved at bo saa nær ved Frederiksborg Slot Lejlighed til at samle Riddernes Navne og Symbola”. 1757 udgav han Samling over Ridderne af Elefant- og Danebrogsorden 1660-1757, der udkom i dansk og tysk udgave, udstyret med kobberstukne portrætter (af Jonas Haas) af Christian III og de følgende oldenborgske konger. 1762 udgav han Kompendium over de i Live værende høje Herrer af Elefant- og Danebrogsordenen for 1762. Han døde på Frederiks Hospital 28 3 ways to tenderize meat. april samme år.

Hans arbejde fortsattes 1776 af P. Biørn, der i fortalen til sin bog omtaler, at der ingen eksemplarer mere er at få af Wohlfroms skrift, og at mangfoldige symbola i samme er urigtige og fulde af fejl. Wohlfrom, der i sine sidste leveår boede på Frederiksborg Ladegård, efterlod sig enken Anna Lucie von Erden i trange kår.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka thermos stainless steel, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret således, at den er på nutidssprog og er wikificeret, bedes skabelonen venligst erstattet med et dybt link til DBL som kilde, og indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.

Philippine Council of Evangelical Churches

The Philippine Council of Evangelical Churhces (PCEC) is an organization of more than seventy Evangelical and Mainline Protestant churches, and more than 210 para-church organizations in the Philippines. It is a member of the World Evangelical Alliance. In 2010, the Philippine census by the National Statistics Office found that 2.68 percent of the population in the Philippines are Evangelical Christians affiliated with the PCEC, making it the third largest religious denomination in the Philippines after the Roman Catholic Church (80.6%) and Islam (5.6%), respectively. The PCEC was estimated to represent close to eleven million adherents as of 2011.

The PCEC was established as a small umbrella organization in 1965. To date compare electric shavers, it is the largest organization of Christian denominations in the Philippines thermos stainless steel.

A transformed nation through the discipling of every Filipino for the Lord Jesus Christ.

To glorify God by catalyzing the multiplication of evangelical churches that will transform their communities to become Christ-centered.