Tag Archives: sweater pilling razor

Tage Thott

Tage Thott (5 papain in meat tenderizer. september 1648 på Søfde – 23 antique meat tenderizer tool. februar 1707 på Turebyholm) var en dansk gehejmeråd og amtmand.

Tage Thott, der var halvbror til Knud Thott, var født på Søfde 5. september 1648 og har formentlig ligesom denne fået en grundig uddannelse. Efter Svenskekrigenes afslutning forblev han i Skåne, hvor han efter sin far ejede Eriksholm og Mogenstrup sweater pilling razor, og han sluttede sig til de nye magthavere og tog mod et embede som kammerherre hos den svenske enkedronning; men da han i den Skånske Krig 1677 var blevet ført til Danmark blev han fradømt ære, liv og gods i Sverige, turde han ikke at tage tilbage. men blev etatsråd i 1680 og amtmand over Holbæk Amt i 1683, hvor han i adskillige år forenede bestyrelsen af Ringsted og Sorø Amter. Fra 1692 var han landsdommer på Sjælland og Møn fuel belts for runners, og indimellem brugte regeringen ham i kommissioner. I 1700 blev han beskikket til medlem af Højesteret.

1703 udnævntes han til gehejmeråd og 1705 til Ridder af Dannebrog. De skånske ejendomme, som han havde arvet, solgte han. På Sjælland ejede han en kort tid Vognserup. Den 29. september 1696 giftede han sig med kansler Peder Reedtz’ datter Petra Sophie (15. februar 1675 – 3. januar 1720) til Næsbyholm, Bavelse og Turebyholm. Tage Thott døde på Turebyholm den 23. februar 1707.

Aéroport de Teterboro

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.

Géolocalisation sur la carte : États-Unis

L’aéroport de Teterboro (code AITA : TEB • code OACI&nbsp fluff remover;: KTEB) est un aéroport civil situé à Teterboro dans le comté de Bergen dans le New Jersey aux États-Unis. Géré par le Port Authority of New York and New Jersey, il est situé à 19 kilomètres du quartier d’affaires Midtown de Manhattan et est ainsi utilisé en grande partie par des avions privés. L’aéroport emploie 1 337 personnes

Fast Shipping Clothing, Cheap Clothes