Tag Archives: local football jerseys

Aisén (region)

Koordinater:

Aisén (også kaldet Aysén) er en af Chiles regioner og har nummer XI på den officielle liste. Regionen har et areal på 108.494,4 km² og grænser op til Los Lagos mod nord, mod syd til Magallanes og Antártica Chilena, mod øst til Argentina og mod vest til Stillehavet. Hovedbyen er Coihaique.

Aisén er præget af, at flere istider har skabt en lang række søer, fjorde og kanaler. I regionen finder man iskapper som Nordlige Patagonske Iskappe og Sydlige Patagonske Iskappe, som er de største i verden efter dem, man kan finde på Grønland og Antarktis. Laguna San Rafael Nationalpark, som man kun kan komme til med båd eller fly, er et populært turistmål. Til regionen hører også Chonos-øerne local football jerseys, der mest er skovklædt og ubeboet no leak water bottle.

Området var fra tidlige tider yderst sparsomt beboet, og de indfødte boede først og fremmest på øerne ud for fastlandet ved Chonos-øerne. Længere mod syd og på Ildlandet boede der stammer af fiskere, blandt andet alacalufer. De oprindelige folk blev stærkt decimeret i antal, da folk af europæisk afstamning kom til området medbringende sygdomme, som de indfødte ikke havde modstandskraft imod, lige som tilflytterne sommetider angreb de indfødte beboere.

Tilflytterne kom dels fra områder af Chile lige nord for Aisén, dels fra en række europæiske lande. På eget initiativ kom der især immigranter fra Tyskland, Schweiz, Østrig, jugoslaviske områder, Italien, Spanien, Holland, Danmark og Storbritannien. Da den chilenske regering søgte at få gang i bosættelser i området, arrangerede den jordsalgsprogrammer og inviterede nye indvandrere, der især kom fra Rusland, Kroatien, Skotland, Wales og Irland.

Aisén er den tyndest befolkede af Chiles regioner, og der bor blot 91.492 indbyggere, hvilket giver en befolkningstæthed på 0,8/km². De største byer er Coihaique (44.850 indbyggere) og Puerto Aisén (16.936). Der er et spring ned til den håndfuld byer, der har mellem 1.000 og 3.000 indbyggere.

Regionen hed tidligere Vista de Coihaique y Coihaique Esta og var det sidste område, der blev lagt ind under Chile, endda senere end det sydligere område, der nu udgøres af Magallanes og Antártica Chilena. Den manglende interesse for området skyldtes dels geografien, idet regionen lå ret sydligt, dels vanskeligheder ved transport til og fra regionen. End ikke de ellers talrige immigranter i det 19. århundrede, der ellers bosatte sig i stort omfang mod syd i landet, interesserede sig for Aisén. Efter grænseaftalen med Argentina fra 1881 kom der efterhånden nybyggere til området, og havnebyen Puerto Aisén og enkelte andre byer opstod spontant i begyndelsen af det 20. århundrede. Byen Melinka på Chonos-øerne er regionens ældste, idet den blev etableret i midten af det 19. århundrede.

Aisén er opdelt i fire provinser: Aisén, Capitán Prat, Coihaique og General Carrera. Disse provinser er igen opdelt i sammenlagt ti kommuner.

Regionens erhvervsliv er præget af primærerhverv inden for minedrift, fiskeri football jerseys on sale, skovbrug og landbrug. Akvakultur er en vigtig branche, og regionen bidrager med omkring 80% af Chiles lakseproduktion. Et industriområde med fokus på frosne og i mindre grad ferske produkter er opført omkring havnene ved bl.a. Puerto Aisén.

Minedriften eco stainless steel water bottle, der omfatter fund af guld, sølv og zink, er ikke stor sammenlignet med resten af Chile, men i regional sammenhæng erhvervet en vigtig økonomisk faktor. Skovbruget med produktion af tømmer, krydsfinér og halvfabrikata til møbelfremstilling har primært sigte mod eksportmarkedet. Husdyrproduktionen er koncentreret om kød af okser og får samt om uldproduktion, som i nogen omfang ligeledes går til eksport.

Carl Rasmussen (maler)

Jens Erik Carl Rasmussen (31. august 1841 i Ærøskøbing – 1. oktober 1893 (faldet over bord fra den grønlandske handels brig Peru og druknet i Atlanterhavet mellem Orkneyøerne og Shetlandsøerne) var en dansk kunstmaler, der særlig var kendt for sine Grønlands- og marinemalerier.

Han var søn af skræddermester, senere kæmner Johan Aranth Rasmussen og Caroline Sophie Kaasden og den ældste af 11 børn. Som 15-årig kom han i hosekræmmerlære i København og blev udlært i 1861. I København havde han mulighed for at se mange kunstværker og i vinteren 1859-60 fik han vejledning i tegning om søndagen hos arkitekterne Hans J. Holm og C hydration bottle thermos.V. Nielsen. Den følgende vinter malede han hos dyremaleren Didrik Frisch, ligeledes på søndage. Samtidig måtte han tjene til dagen og vejen, og 1861 besøgte han Skotland som skibsdreng sammen med en slægtning på et handelsskib auburn football uniforms, hvor han samtidig malede en del søbilleder. Derefter fik han det nødvendige kursus i geometrisk tegning og projektion hos Hans J. Holm og i perspektiv på Det tekniske Institut. Han blev optaget på friplads på Kunstakademiet i København, hvor han studerede i årene januar 1862 – april 1866. Derefter var han to vintre elev hos landskabsmaleren C local football jerseys.F. Aagaard, som fandt ham talentfuld. 1863 debuterede han på Charlottenborg Forårsudstilling i København med billedet Søstykke, motiv fra Skagen.

Hans første store rejse gik i 1870-71 til Grønland. og han hjembragte mange forarbejder til billeder, der de følgende år skaffede ham stor anseelse. Han udstillede der efter hvert år på Charlottenborg til 1894, kun med pause 1872-74, hvor han modtog Kunstakademiets stipendium til en Europarejse. I 1872 udstillede han et større arbejde, Midnatsstemning ved den grønlandske kyst, der blev købt til malerisamlingen på Christiansborg (nu Statens Museum for Kunst).

Efter sit gennembrud flyttede han 1880 tilbage til Ærø, hvor han fik hjem og atelier i Teglgade, Marstal. Han var i mellemtiden blevet gift med sin kusine shaver reviews, Anna Egidia. Parret fik otte børn.

Han malede også vægprydelser til de ærøske stuer og den store altertavle i Marstal Kirke Jesus stiller stormen på søen, som han malede i 1880-81 med navngivne borgere fra byen som modeller.

Carl Rasmussen druknede 1893 i Atlanterhavet på vej hjem fra Grønland, da han faldt over bord fra briggen Peru, sandsynligvis mens han malede. Rorsmanden var den sidste, der havde set ham stående agter med sit staffeli. Hans malerier er blandt andet udstillet på Marstal Søfartsmuseum, Svendborg Museum og på Christiansborg Slot.

Carl Rasmussens liv bliver skildret i Carsten Jensens roman ‘Sidste rejse’ fra 2007. På Marstal Søfartsmuseum er udstillet mere end 50 malerier samt adskillige skitser af Carl Rasmussen, flest søstykker, men også mange grønlandsstykker og enkelte ærøske partier.

Der findes et tegnet selvportræt fra 1865 og et malet fra 1886. Xylografi af Carl Poulsen fra 1884. Fotografier af bl.a. Peter Most, det ene fra 1869.

på Kunstindeks Danmark/Weilbachs Kunstnerleksikon

Clockmaker

A clockmaker is an artisan who makes and/or repairs clocks. Since almost all clocks are now factory-made, most modern clockmakers only repair clocks. Modern clockmakers may be employed by jewellers, antique shops, and places devoted strictly to repairing clocks and watches. Clockmakers must be able to read blueprints and instructions for numerous types of clocks and time pieces that vary from antique clocks to modern time pieces in order to fix and make clocks or watches. The trade requires fine motor coordination as clockmakers must frequently work on devices with small gears and fine machinery.

Originally, clockmakers were master craftsmen who designed and built clocks by hand. Since modern clockmakers are required to repair antique, handmade or one-of-a-kind clocks for which parts are not available, they must have some of the design and fabrication abilities of the original craftsmen. A qualified clockmaker can typically design and make a missing piece for a clock without access to the original component.

Clockmakers generally do not work on watches; the skills and tools required are different enough that watchmaking is a separate field, handled by another specialist, the watchmaker.

The earliest use of the term clokkemaker is said to date from 1390, about a century after the first mechanical clocks appeared. From the beginning in the 15th century through the 17th century, clockmaking was considered the “leading edge”, most technically advanced trade existing. Historically local football jerseys, the best clockmakers often also built scientific instruments, as for a long time they were the only craftsmen around trained in designing precision mechanical apparatus. In one example, the harmonica was invented by a young German clockmaker, which was then mass-produced by another clockmaker, Matthias Hohner.

Prior to 1800 clocks were entirely handmade, including all their parts, in a single shop under a master clockmaker. Examples of these complex movements can be seen in the many longcase clocks constructed in the 16th and 17th centuries. By the 19th century, clock parts were beginning to be made in small factories, but the skilled work of designing, assembling, and adjusting the clock was still done by clockmaking shops. By the 20th century, interchangeable parts and standardized designs allowed the entire clock to be assembled in factories, and clockmakers specialized in repair of clocks.

As the art of making clocks became more widespread and distinguished, guilds specifically for this trade emerged around the sixteenth century. One of the first guilds developed in London, England, known as the Worshipful Company of Clockmakers; the group formed after a small number of foreign-trained clockmakers spent time working in London. A requirement of joining the guild was to practise their craft and gain as much experience as possible, along with joining one of many other trade guilds, such as the Blacksmiths, Stationers, or Drapers Company. There are many guilds where clockmakers meet to buy, sell and get clocks to repair from customers, the IWJG is one of the most prominent in the world.

Early clockmakers fashioned all the intricate parts and wheelwork of clocks by hand, using hand tools. They developed specialized tools to help them.

Clockmaker is also the name of several movies.

Deists often call God the “Clockmaker”.[who?] The Temple of the Great Clockmaker, in the novel The Case Of The Dead Certainty by Kel Richards, is a temple which represents deism.

The Clock Maker Theory and the watchmaker analogy describe by way of analogy religious, philosophical, and theological opinions about the existence of god(s) that have been expressed over the years.

During the 1800s and 1900s, clocks or watches were carried around as a form of flaunting social status. They were also a way of instilling a sense of time regulation for work in the budding industrial market.

In 2004, Jim Krueger wrote a comic book entitled The Clock Maker, published by German publisher Image Publishing New Balance Kids, that focuses on the life of a clockmaker.

Artist Tony Troy creates the Illustration titled “The Clockmaker” in 2003 for his Broadway musical “The Fluteplayer’s Song”

Nord Stream AG

Gerhard Schröder, Vorsitzender des Aktionärsausschusses

Die Nord Stream AG plant, baut und betreibt die Nord-Stream-Pipeline zum Transport von Erdgas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland.

Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2005 als Nordeuropäische Gasleitungs-Gesellschaft (englisch: North European Gas Pipeline Company) gegründet und als Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht unter dem Namen NEGP Company in Zug in das Schweizer Handelsregister eingetragen. Es wurde im Oktober 2006 umbenannt in Nord Stream AG. Bei der Wahl des neuen Namens orientierte man sich an den Bezeichnungen anderer bedeutender unterseeischer Erdgasleitungen wie der Blue Stream durch das Schwarze Meer in die Türkei und der Greenstream im Mittelmeer.

Die führende russische Erdgasgesellschaft Gazprom hält mit 51 % die Aktienmehrheit. Die Wintershall, eine Tochtergesellschaft der BASF, und die E.ON Ruhrgas waren mit jeweils 24,5 % beteiligt best sweater defuzzer. Am 6. November 2007 wurde bekannt, dass die niederländische Gasunie mit 9 % bei der Ostseepipeline einsteigt. Gasunie erhält diese Anteile an dem Joint-Venture je zur Hälfte von der E.ON Ruhrgas und der BASF-Tochter Wintershall, deren Anteil damit von 24,5 % auf 20 % sinkt. Die russische Gazprom bleibt mit 51 % Mehrheitsaktionär. Aktuell hält Gazprom weiterhin 51 % der Anteile wholesale custom socks, Wintershall und E.ON Ruhrgas halten je 15,5 % sowie Gasunie und die französische GDF Suez je 9 % der Anteile.

Das Ziel der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb der Ostseepipeline Nord Stream. Nachdem der Bau von zwei Röhren im Jahr 2012 abgeschlossen wurde, wird die Zahl der Mitarbeiter deutlich reduziert, so dass Ende 2014[veraltet] nur noch etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt werden. Der mögliche Bau von zwei weiteren Röhren ist im Gespräch.

Die Unternehmensführung besteht aus dem Aktionärsausschuss und der Geschäftsführung.

Der Aktionärsausschuss („Shareholders Committee“) hat Aufgaben, die denen des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht vergleichbar sind. Er legt insbesondere die geschäftspolitischen Leitlinien der Gesellschaft fest und beruft den Geschäftsführer. Vorsitzender des acht Mitglieder umfassenden Aktionärsausschusses ist als einer von vier Vertretern der Gazprom der deutsche Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Die übrigen Vertreter Gazproms im Aktionärsausschuss sind der Gazprom-Vorstandsvorsitzende Alexej Miller, der Generaldirektor der für den Gasexport zuständigen Gazprom-Tochtergesellschaft Gazpromexport, Alexander Medwedew, und Wlada Russakowa. E.ON Ruhrgas und Wintershall entsenden je zwei Mitglieder in den Aktionärsausschuss.

Geschäftsführer der Nord Stream war zunächst Matthias Warnig, ein enger Vertrauter von Putin, der zuvor seit 1990 für die Dresdner Bank arbeitete, für die er seit 1991 eine Repräsentanz in Sankt Petersburg aufbaute. Seit 2016 ist Alexey Zagorovskiy Geschäftsführer.

Der Pipelinebau berührt nicht nur Interessen der beteiligten Unternehmen, des Erdgaslieferlandes Russland und des Empfängerlandes Deutschland sowie möglicher weiterer Empfängerländer. Betroffen sind auch Interessen der Staaten, die mit dem Transport durch die Ostsee als Transitstaaten auf dem Festland umgangen werden (Weißrussland, Polen, Ukraine). Schließlich betrifft der Bau, der sich fast durch die gesamte Ostsee zieht, insbesondere aufgrund ökologischer Auswirkungen auch die übrigen Anrainerstaaten der Ostsee.

Deutschland sichert sich dank der Ostsee-Pipeline eine direkte Verbindung zu russischen Gasvorkommen. Das Gas muss nicht durch andere Staaten wie Weißrussland, Polen und die Ukraine geleitet werden. Mögliche politische oder wirtschaftliche Auseinandersetzungen Russlands mit den Transitländern können die Sicherheit der Lieferungen nach Deutschland nicht gefährden.

Kritiker bemängeln jedoch, dass die Erdgasversorgung Deutschlands noch stärker vom bisherigen Hauptlieferanten Russland abhängig wird. Die zunehmende Abhängigkeit berge nicht nur die Gefahr von Preiserhöhungen durch Russland, sondern mache Deutschland auch politisch erpressbar.

Die Europäische Union befürwortet den Bau der Nord Stream. Sie betrachtet die Leitung als ein vorrangiges Energieprojekt von gesamteuropäischem Interesse und stufte es 2000 und 2006 als sogenanntes TEN-Projekt ein (TEN: Transeuropäisches Netz).

Russland erschließt sich einen weiteren Transportweg für seine Erdgasexporte nach Westeuropa und zwar ohne Durchleitung durch dritte Staaten. Damit entfällt das Risiko, dass Transitländer russische Lieferungen widerrechtlich nicht oder nur teilweise weiterleiten und selbst verbrauchen. Gleichzeitig kann Russland Gaslieferungen nach Mittel- und Osteuropa in Zukunft leichter als politisches und wirtschaftliches Druckmittel nutzen. Russland wird künftig mittel- und osteuropäische Länder von seiner Gasversorgung ohne negative Auswirkungen auf westeuropäische Abnehmer abschneiden können, soweit die westeuropäischen Staaten Ersatzlieferungen durch die Nord Stream-Leitung erhalten können. Bisher wurden hingegen bei Lieferunterbrechungen Russlands – zum Beispiel beim Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine – auch westeuropäische Abnehmerländer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Position Russlands bei Verhandlungen mit den Transitstaaten über die Transitgebühren und die Preise der von ihnen bezogenen Gasmengen wird durch den Bau der Nord Stream gestärkt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kapazität der Nord Stream zunächst nur 27 local football jerseys,5 Milliarden Kubikmeter und im Endausbau rund 55 Milliarden Kubikmeter betragen wird. Erdgaslieferungen durch die bestehenden Leitungen durch die Ukraine (Kapazität nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung: rund 140 Milliarden Kubikmeter) und durch Weißrussland und Polen (Erdgasleitung Jamal–Europa mit einer Kapazität von rund 33 Milliarden Kubikmeter) könnten allenfalls teilweise in die Nord Stream verlagert werden.

Der Bau der Nord Stream wird insbesondere von Staaten kritisiert, durch die bisher die russischen Erdgasexporte nach Westeuropa geleitet werden (zum Beispiel Polen). Sie befürchten eine Verschlechterung ihrer Verhandlungspositionen bei der Aushandlung der Konditionen für die Lieferung von russischem Erdgas in ihre Länder und der Transitgebühren, da Westeuropa durch die Nord Stream direkt mit Russland verbunden wird und Russland künftig leichter Lieferungen in die Transitländer verringern kann, ohne damit auch die Lieferungen nach Westeuropa zu schmälern.

Insbesondere in Polen wurde das Projekt auch aus politischen Gründen scharf kritisiert, da Mitbestimmung in wichtigen Fragen, insbesondere in Fällen deutsch-russischer Kooperation, sowie Furcht vor einem russischen Neoimperialismus wichtige Motive polnischer Sicherheitspolitik seit der Wende sind. Die Umgehung der ostmitteleuropäischen Staaten ohne deren Zustimmung wurde daher vom damaligen Verteidigungsminister Radosław Sikorski mit dem Hitler-Stalin-Pakt verglichen, die Pipeline als geopolitisch “gegen Polen gerichtet” bezeichnet.

Ménologe de Basile II

Nativité, f.271

Le Ménologe de Basile II est un manuscrit enluminé contenant un synaxaire, livre liturgique orthodoxe, daté de la fin du Xe, du début du XIe siècle national football shirts. Contenant 430 pages et autant de miniatures, il est actuellement conservé à la bibliothèque apostolique vaticane. C’est un des manuscrits byzantins les plus célèbres.

Le manuscrit est copié et peint à Constantinople sur commande ou à destination de l’empereur Basile II. Il a été réalisé entre 979 et les premières années du XIe siècle. Au cours du XIVe siècle, il appartient à un médecin génois qui réside sur place. Au cours du XVe siècle, il appartient à Ludovic Sforza, duc de Milan used meat tenderizer for sale. Au tout début du XVIIe siècle waterproof cellphone cases, le cardinal Paolo Emilio Sfondrati le donne au pape Paul V. Le manuscrit est toujours conservé à la bibliothèque vaticane.

Le manuscrit n’est en réalité par un ménologe, mais un synaxaire : un livre liturgique contenant la liste des saints et des fêtes quotidiennes avec une courte description de seize lignes sur chaque page. L’ouvrage ne contient que les fêtes de septembre à février. Le reste de l’année n’a sans doute jamais été réalisé, certains feuillets restant inachevés. La plupart des synaxaires sont d’usage courant et ne sont pas enluminés. Les miniatures n’ont aucune fonction liturgique mais peut-être plutôt prophylactique. Il a peut-être été commandé par le roi afin de se faire protéger par un maximum de saints. Le manuscrit a par contre inspiré l’illustration de nombreux ménologes.

Les miniatures, au nombre de 430 et occupant la moitié de chacune des pages, représentent des saints, apôtres, martyrs, anges, mais aussi les grandes fêtes religieuses. La majorité des scènes représentent des scènes de martyres. Huit enlumineurs distincts ont réalisé les peintures : leur nom est inscrit auprès de chacune de leurs réalisations : Pantaléon (79 miniatures) local football jerseys, Nestor (71), Michel le Jeune (65), Michel des Blachernes (49), Georges (44), Siméon (32), Ménas (27). Les feuillets du manuscrit ont sans doute été distribués entre les enlumineurs pour être peints simultanément, et ce, dans un délai très court.

Sur les autres projets Wikimedia :

Le Marigot

Géolocalisation sur la carte : Martinique

Géolocalisation sur la carte : Martinique

Le Marigot est une commune française, située dans le département de la Martinique en région Martinique. Ses habitants sont appelés les Marigotains et les Marigotaines.

La commune est située entre Le Lorrain et Sainte-Marie. Ses limites sont la rivière Charpentier et la rivière du Lorrain. Elle est par ailleurs entourée par d’autres communes : Fonds-Saint-Denis, le Gros-Morne et par l’océan Atlantique.

Le territoire communal s’étire vers le Sud, sous le Morne Platine jusqu’au Morne du Lorrain et de la Route Nationale 1. Plus au Nord, elle est limitée par le Morne l’Étang, et le Morne Palmiste.

De relief très accidenté, sa côte est très découpée et est constituée de falaises et d’anses : Massé, Charpentier, Baignoire… Exposé à l’Est, le Bourg forme une sorte d’amphithéâtre qui reçoit de plein fouet les alizés.

Elle compte plusieurs quartiers : Charpentier, Garanne, Plateforme, La Marie, Duhamelin, Fonds-d’Or, Sénéchal, le Bourg, La Pointe, Dehaumont, Fleury, Papin, Durand, Dominante, Dussaut, Duvallon, Grand-Desgras, La Débite, Crassous conair fabric defuzzer, Fonds-Dominique. stainless steel lemon juicer..

Le mot marigot désigne une dépression envahie par les eaux stagnantes, le bras mort d’un fleuve ou d’une rivière.

En 1923, le conseil municipal projette de changer le nom de la commune pour Fonds-d’Or pour dissiper l’image d’une région insalubre et marécageuse qu’évoque Marigot. La décision fut prise en 1926 mais la commune retrouve son nom dès 1929.

Son blason a été réalisé, à partir des thèmes suivants : le Fond d’Or et les cinq quartiers, le soleil, la religion, la pêche et la paix.

Au départ de la composition, le soleil qui dynamise la vie du “bourg fleuri”. Les cinq pétales représentant les cinq quartiers principaux du Marigot. La courbe hélicoïdale du soleil revêt une couleur dorée. Il s’agit du rappel du Fond d’Or qui fut l’appellation du Marigot, de 1923 à 1929.

En bas, à droite de la composition, l’interprétation de l’activité économique fondamentale du Marigot : la pêche. Ce thème est représenté par le profil d’un bateau, couleur bleu. L’avant de ce bateau s’accroche sur une ligne verticale croisant une ligne horizontale, à la hauteur du sommet des vagues (partie gauche du blason). Ces deux droites se croisant représentent la croix chrétienne (porte-bonheur, c’est une forme géométrique ayant une action sur l’univers). En bleu, sur la partie gauche, représentation des vagues déferlantes de l’océan Atlantique et la configuration de Marigot en amphithéâtre.

En dernier lieu, en haut et à gauche, un oiseau avec son aile déployée projette la paix et la fraternité sur la commune.

La commune du Marigot est créée en 1889 à partir d’une section de la commune du Lorrain. La même année est fondée l’usine du Lorrain sur le site de l’ancienne sucrerie de l’Habitation Lagrange, propriété de la famille Assier de Pompignan. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, l’usine du Lorrain se trouve sur le territoire de la commune du Marigot. Elle reste en activité jusqu’à 1955.

En 2012, la commune comptait 3 568 habitants best plastic water bottle. L’évolution du nombre d’habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1961. À partir du XXIe&nbsp local football jerseys;siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.

Le taux de chômage, en 1999, pour la commune fut de 36,2 %.

Équipement sportif :

Clubs sportifs :

Sur les autres projets Wikimedia :