Tag Archives: kids football socks

Denílson Custódio Machado

Denílson Custódio Machado how do you tenderize meat, detto Denílson (Campos dos Goytacazes homemade steak tenderizer, 28 marzo 1943), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista belt for runners.

Giocava come centrocampista; era un trequartista abile tecnicamente.

Cresciuto nella società del Madureira, dove militò dal 1961 al 1963, fu acquistato dal Fluminense di Rio de Janeiro, dove, alla prima stagione, segnò due reti e vinse il titolo statale. Nel 1969 ripeté l’impresa, così come nel 1971, in concomitanza con l’inizio del primo campionato nazionale. La carriera di Denílson fu dunque legata, per la maggior parte del suo svolgimento, al Fluminense, e, oltre ai sette titoli totali tra campionati Carioca e Taça Guanabara, le presenze superano cifra 400. Nelson Rodrigues, scrittore e tifoso del Flu kids football socks, soprannominò il calciatore Rei Zulu (Re Zulù). Una volta lasciata Rio, il centrocampista si trasferì nello Stato di Amazonas dove, con il Rio Negro, disputò altre due edizioni del campionato brasiliano (1973 e 1974). Nel 1975 chiuse la carriera con il Vitória.

Fu chiamato per la prima volta in Nazionale nel 1966 da Vicente Feola, che creò una lista di quarantasette possibili convocati per il Inghilterra 1966, da selezionare tramite una serie di amichevoli. Denílson debuttò dunque il 14 maggio contro il Galles, disputando le seguenti tre amichevoli contro Cile, Polonia e Perù. Feola decise di includerlo tra i ventidue per l’Inghilterra, e il giocatore fece il suo esordio al Mondiale il 12 luglio contro la Bulgaria a Goodison Park, partendo dal primo minuto. Il 19 luglio vide la sua ultima partita nella manifestazione, sempre a Liverpool contro il Portogallo. Il 17 luglio 1968 Denílson giocò la sua ultima partita internazionale contro il Perù a Lima.

Harold Clayton Urey

Harold Clayton Urey (29. april 1893 i Walkterton – 5. januar 1981 i La Jolla) var en amerikansk fysisk kemiker, hvis pionerarbejder inden for isotoper gav ham Nobelprisen i kemi i 1934 for opdagelsen af deuterium. Han spillede en betydningsfuld rolle i udviklen af tombombeen, men er muligvis mest kendt for sine bidrag til teorier om udvikling af organisk liv fra ikke-levende materiale.

Urey blev født i Walkerton, Indiana og studerede termodynamik under Gilbert N. Lewis på University of California. Efter at have modtaget sin Ph.d.-grad i 1923 modtog han et fellowship fra the American-Scandinavian Foundation til at studere på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet i Danmark. Han var forskningsassistent på Johns Hopkins University inden han blev associate professor i kemi på Columbia University. I 1931 begyndte han at arbejde på separation af isotoper, hvilket resulterede i opdagelsen af deuterium.

Under anden verdenskrig begyndte han at forske i problemet med uran berigelse. Han ledede en gruppe på Columbia University der udviklede isotopseparation der benyttede gasdiffusion kids football socks. Metoden blev succesfuldt udviklet cell phone underwater case, så det blev den eneste metode, der blev brugt i den tidlige krigsperiode. Efter krigen blev Urey professor i kemi på Institute for Nuclear Studies, og senere professor i kemi på University of Chicago.

Urey forskede også i tidlig liv på Jorden, hvor han antog at atmosfæren givetvis bestod af ammoniak

Mexico Home CAMPOS 1 Jerseys

Mexico Home CAMPOS 1 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, metan og hydrogen remington shaver battery. En af hans studerende fra Chicago, Stanley L. Miller, som i Miller–Urey eksperimenttet viste, at hvis en sådan blanding blev udsat for elektriske gnister og vand kan det reagere og danne aminosyrer, som almindeligvis bliver betragtet som livets byggeklodser. Arbejde med isotoper af oxygen ledte til nyskabende forskning inden for feltet paleoklimatologi. I 1958 accepterede han en stilling som professor på det nye University of California, San Diego (UCSD), hvor han hjalp med at opbygge den naturvidenskabelige fakultet. Han blev mere og mere interesseret i rumvidenskab, og da Apollo 11 vendte tilbage til prøver af månesten fra Månen undersøgte Urey dem på Lunar Receiving Laboratory.

1926: Svedberg | 1927: Wieland | 1928: Windaus | 1929: Harden  von Euler-Chelpin | 1930: H. Fischer | 1931: Bosch  Bergius | 1932: Langmuir | 1934: Urey | 1935: F. Joliot-Curie  I. Joliot-Curie | 1936: Debye | 1937: Haworth  Karrer | 1938: Kuhn | 1939: Butenandt  Ružička | 1943: de Hevesy | 1944: Hahn | 1945: Virtanen | 1946: Sumner  Northrop  Stanley | 1947: Robinson | 1948: Tiselius | 1949: Giauque | 1950: Diels  Alder

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26. april 1889 – 29. april 1951) var en østrigsk filosof. Hans virke udspillede sig primært i England. Han var en af de mest indflydelsesrige filosoffer i det 20. århundrede, hvor hans idéer øvede varig indflydelse inden for specielt sprogfilosofi, logik og bevidsthedsfilosofi, men også matematikkens grundlagsproblemer.

Man taler om den tidlige og den sene Wittgenstein. Disse periode knyttes oftest til hans to vigtigste værker, henholdvis Tractatus Logico-Philosophicus og Filosofiske Undersøgelser.

Ludwig Wittgenstein voksede op i Wien og hans interesse for teknik blev primus motor i hans akademiske karriere. Han studerede ingeniørvidenskab først i Berlin og senere i Manchester. Problemet om matematikkens grundlag blev endnu en af Wittgensteins interesser, især da han stiftede bekendtskab med den engelske filosof Bertrand Russells skrifter om emnet. I 1912 skiftede Wittgenstein da også studium fra ingeniør til matematik og logik hos Russell i Cambridge.

Dette studieskift gjorde at Wittgenstein blev en af de største filosoffer i det tyvende århundrede og dette med en grundlæggende skepsis over for filosofi. Værket Tractatus logico-philosophicus, der udkom 1921-22, var inspireret af Gottlob Frege og handlede om logikkens grundlag og sprogets funktion, og det var, ifølge Wittgenstein selv, et endeligt punktum i filosofien, idet han mente at værket viste at filosofiske problemer var grundet i sprogets mangler.

Herefter, som en logisk konsekvens af at have differentieret mellem det leeds football shirt, der kan siges noget meningsfuldt om, og det, der ikke kan siges noget meningsfuldt om, var Wittgenstein skolelærer og senere arkitekten bag søsterens hus i Wien. I 1929 var han dog tilbage i Cambridge med kritiske tanker om synspunkterne i Tractatus.

Traditionelt deler man Wittgensteins filosofi op i to dele; nemlig Wittgenstein I og Wittgenstein II. De kaldes også den tidlige og den sene Wittgenstein, eller som herunder, opdeles disse perioder i hhv. statisk sprog og genetisk sprog. De to perioder hænger også sammen med de to hovedværker som de tilnærmelsesvis repræsenterer. Tractatus repræsenterer således den første periode.

Den anden periode i Wittgensteins filosofi drejer sig om værket Philosophische Untersuchungen (FU) som er skrevet mellem 1936 og 1948, afbrudt af 2. verdenskrig, hvor Wittgenstein arbejdede som hospitalsmedhjælper i London.

Denne traditionelle opdeling kan der dog stilles spørgsmål ved. Wittgensteins noter og forelæsninger, der senere er udgivet som Das Blaue Buch og Das Braune Buch, viser at der snarere er tale om en udvikling fra Tractatus til Philosophische Untersuchungen.

Den filosofi, der er at finde i Tractatus, vil her blive kaldt for statisk sprog. Bogen er nok et af de mest komplicerede værker inden for filosofien, og dens udtryksform er til tider nærmest mystisk.

“Was sich überhaupt sagen läß, läßt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann kids football socks, darüber muß man schweigen”. (Tractatus, “Vorwort”) Oversættes til “Hvad der overhovedet lader sig sige, lader sig klart sige; og hvorom man ikke tale kan, der må man tie.”

Sådan resumerer Wittgenstein selv indholdet i Tractatus i sit forord til bogen. Samme sætning går igen på bogens sidste linje (sætning 7) som dens konklusion. Wittgenstein var inspireret af udviklingen inden for moderne matematik og logisk atomisme blandt andet repræsenteret af B. Russell og G. Frege. Gennem den symbolske logik kunne man analysere filosofiske problemer og påvise, at de reelt var logiske og grammatiske misforståelser. Alle sprog har den samme logiske struktur, og en sætning har kun én logisk form.

Tractatus er strukturelt bygget op over syv hovedteser:

Hovedteserne er kommenteret med nummererede og underordnede sætninger, så sætning 1.1 kommenterer sætning 1, og sætning 1.11 kommenterer sætning 1.1.
Tese 1 og 2 repræsenterer, hvad man kan kalde Tractatus’ ontologi, tese 3 og 4 kaldes billedteorien, tese 5 er ekstensionalitetstesen, tese 6 udtrykker sætningens almene form, og tese 7 udtrykker konklusionen.

For at give et overblik over det dybere indhold i Tractatus, er det en fordel at begynde med tese 5, ekstensionalitetstesen. At sætningen er en sandhedsfunktion af elementarsætninger, viser at det meningsfulde sprog er ekstensionelt. Det betyder, at det kun er den logiske struktur, der er relevant og ikke indholdet, “meningen” eller intensionen. Sandhedsfunktionen er en sætning, der har en sandhedsværdi, som bestemmes af de sætninger, der indgår i den. Et eksempel på en sandhedsfunktion kan være:

Denne sætning består af to elementarsætninger med individuelle sandhedsværdier:

De to sætninger er sat sammen med et domslogisk konnektiv (og, eller, ikke), så de i dette tilfælde danner en konjunktion. Sandhedsfunktionens sandhedsværdi bliver derved kun sand, hvis Anne Dorte både elsker sin mor og sin far. Hvis sandhedsfunktionen havde heddet:

men idet Anne Dorte stadig elsker både sin mor og sin far er sandhedsfunktionens sandhedsværdi falsk. Dette leder over til det Wittgenstein kalder billedteorien. En sætnings mening er det, der skal være tilfældet for at den er sand. Den sidste sætning er ikke sand, hvis Anne Dorte elsker sin far. Dette viser sig ved at sandhedsfunktionen er en konjunktion med en negeret elementarsætning, der ikke negeres i forhold til det, der er tilfældet, og derfor er sandhedsfunktionens sandhedsværdi falsk. Billedteorien er Tractatus meningsteori, da den meningsfulde sætning er det, der er tilfældet, eller sagt på en anden måde; sætningen afbilder et sagforhold, der er en eventuel eller en eksisterende kendsgerning. Egentlig er sætningens mening elementarsætningernes mening og deres indbyrdes logiske sammensætning så billedteorien drejer sig om det elementarsætningerne afbilder. Elementarsætninger er sammensat af simple tegn:

Die im Satze angewandten einfachen Zeichen heißen Namen. (Tractatus § 3.202)

Derved er der en distinktion mellem sætninger og navne. Sætninger kan have mening og være sande eller falske, mens navne og grupper af navne ikke kan siges meningsfuldt at være sande eller falske. Navnet er hvad Wittgenstein kalder et “urtegn”, og det kan derfor ikke analyseres yderligere (Tractatus § 3.26).

Dette fører tilbage til det ontologiske aspekt som Tractatus indledes med, og som skal vise, hvordan kombinationen af navne kan have mening. Navne benævner genstande, men genstande og navne er simple, eller noget man kan betegne som grænsebegreber, fordi de ikke lader sig analysere dybere.

Dér hvor det er nødvendigt at se på det ontologiske aspekt, er hvor navnene eller genstandene er sammensatte og danner komplekse forhold. Hovedteserne 1 og 2 giver en bestemmelse af, hvad der kendetegner virkeligheden og verden. Alt hvad der ér, er sagforhold og kombinationer af sagforhold. Et sagforhold kunne man også kalde en situation. Sagforhold kan både være mulige eller eksisterende, og er de eksisterende er de kendsgerninger. Summen af alle kendsgerninger er verden.

For at elementarsætningen er sand, skal den afbilde kendsgerningen, dvs. at navnene i sætningen og genstandene i kendsgerningen skal have samme struktur, eller der skal være isomorfi imellem dem. Man kan sige at en meningsfuld sætning afbilder et sagforhold, dvs. en mulig kendsgerning, mens en sand sætning afbilder en kendsgerning. Genstanden kan karakteriseres ved de sagforhold de kan indgå i, og derudaf kan der udledes meningsfulde sætninger. Sætningen er dog kun sand når sagforholdet er tilfældet. Derfor bliver kendsgerningen også sætningens sandhedsbetingelse.

Hensigten med Tractatus var at komme de mange filosofiske problemer til livs ved at sige hvad der meningsfuldt kan siges noget om, og hvad der ikke kan siges noget meningsfuldt om. Forholdet mellem sproget og virkeligheden er forholdet mellem elementarsætningen og sagforholdet (isomorfi), men selve forholdet kan der ikke siges mere om. Konklusionen bliver at der ikke kan findes nogen meningsfulde filosofiske sætninger. De eneste meningsfulde sætninger efter dette er naturvidenskabens (Tractatus § 6.53). Tractatus selv bliver også meningsløs. Wittgenstein mener at den der læser Tractatus og forstår den til sidst vil erkende at dens sætninger er meningsløse. Man skal se forståelsesprocessen som om man klatrer på en stige, og når man når toppen, skal man skubbe stigen væk. Man skal overvinde det der står skrevet, og forstå verden på den rigtige måde (Tractatus § 6.54).

Wittgenstein indførte begrebet sandhedsfunktion i sin Tractatus, og fra dem forsøgte han at udregne dommes sandhedsbetingelser.

En vigtig forskel mellem Tractatus og Philosophische Untersuchungen er deres hensigter. Tractatus vil konstruere et nyt idealsprog, mens Philosophische Untersuchungen ikke vil konstruere noget nyt, men i stedet vil beskrive det eksisterende sprog og dets udvikling. Wittgenstein mener nu ikke at filosofien skal ændre noget ved sproget, men den skal derimod skabe og formidle indsigt i, hvordan sproget bruges. De centrale begreber i Tractatus er sætningen og elementarsætningen, men Wittgenstein har siden indset, at sproget er meget mere end logiske domme om verden.

Philosophische Untersuchungen indledes med et citat af Augustin (P.U. § 1), men Wittgenstein kunne også have fundet et tilsvarende citat i Tractatus med det samme indhold. Citatet bringes frem for at debattere den traditionelle antagelse, at genstande erkendes uafhængigt af sproget. Augustin ser først genstanden, og derefter lærer han, at den kaldes ved den lyd, der er dens navn. Ordets mening bliver den genstand, som det betegner, og det bliver efterhånden klart, at det er selve billedteorien, der kritiseres, og at det samtidig er en kritik af den ostensive eller ostentative definition af ord. Wittgenstein mener, at denne forestilling er en forestilling om et sprog, der er mere primitivt, end vort sprog egentlig er. (P.U. § 2). I dette primitive sprog fokuseres der først på substantiver, verber og adjektiver, men man glemmer sprogets mange andre funktioner og egenskaber. Wittgenstein mener, at filosofien har fokuseret på forholdet mellem den sprogløse elev og den “sprogerfarne” lærer hvor eleven skal lære sprogbrug når han/hun har karakteriseret sproget. Den tradition er Augustincitatet et godt eksempel på. Wittgenstein vil vise at sproget ud over at indeholde eller bestå af logiske domme også består af ordrer, vittigheder, løfter og fortællinger etc.. Derudover består det også af mange andre ordtyper.

Dette er analogt med den udvikling, der er i J.L. Austins sprogteori, hvor forskellen mellem konstantiver og performativer udviskes. Konstantiver er den form for udsagnsord, der beskriver kendsgerninger, og dermed er et sådant udsagn en talehandling, der er relevant i forhold til, om det er sandt eller falskt, men selve relevansen i situationen, og hvilken autoritet der fremsætter ytringen, har også betydning. Således glider konstantiver over i kategorien for performativer fordi konstantivernes afhængighed af handling bliver betydelig. Ovenstående er analogt til Wittgenstein i den forstand, at Austins udvikling er uafhængig af Wittgensteins.

I Philosophische Untersuchungen er det centrale begreb sprogspillet. Her er det ikke længere den genstand et ord repræsenterer der er et ords mening, men det er ordets brug, der er dets mening. Sprogspillet er den sproglige aktivitet mellem mennesker, der er forbundet med en livsform. Sprogspillet og livsformen danner en ramme, hvor der findes et underliggende regelsæt som helst skal følges, for at man forstår hinanden. Dette regelsæt kan brydes, og når andre personer inden for rammen af livsformen og sprogspillet lærer og forstår den nye brug, de nye regler, er der opstået et nyt sprogspil. Ved at personen er aktør eller sprogbruger inden for sprogspillet eller livsformen, skabes der en intersubjektiv forbindelse best uniforms in football, og der er med andre ord skabt en social kontekst.

Et ords betydning er nu den måde det bruges inden for sprogspillet, og ikke den genstand den benævner. Ligesom ordets mening er dets brug, er forståelse også at kunne bruge ordet rigtigt inden for sprogspillet, og det vil sige at kunne følge en regel.

Sproget er også overlappende sprogspil, og sprogspillene er konstant under udvikling, og derved forsvinder elementer af sprogspillene, og netop heri ligger det genetiske ved sprogspilsteorien.

Wittgensteins kritik af billedteorien er samtidig en kritik af antagelsen af at der eksisterer universalier. Sprogspillene består selvfølgelig af ord, men ved nævnelse af ordet henvises der ikke til en eksakt definition af ordet. Et ord kan bruges på mange forskellige måder, uden at én måde er den rigtige eller én er helt forkert. Wittgenstein giver selv eksemplet med brugen af begrebet “spil”. Hvis jeg bruger ordet spil om skak, tennis og fodbold, er der ikke nogen umiddelbar entydig lighed mellem de tre former for udøvelse af spil. Til det siger Wittgenstein: “Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort Familienähnlichkeiten (P.U. §67). Man kan sige at skak og tennis ligner hinanden derved, at der er to spillere over for hinanden, og det gælder for den ene om at vinde over den anden. Tennis og fodbold ligner hinanden ved at det foregår med en bold og på en bane med to banehalvdele. Skak og fodbold har måske færre lighedspunkter, men nogle spillere og nogle brikker dækker hinanden, idet nogle bruges mest til angreb og andre mest til forsvar.

Der kan selvfølgelig godt gøres en indsats for at præcisere brugen af nogle ord hvilket vil være hensigtsmæssigt inden for videnskaben.

Når sproget opstår i den sociale eller offentlige sfære, i sprogspillet og livsformen, er spørgsmålet, om der overhovedet kan være et privat sprog eller et personligt sprog. Men diskussionen starter først ved de for personen indre og ydre fænomener. Følelser og fornemmelser (fx smerte) er indre fænomener, og de er private i den forstand at ingen andre kan have de samme følelser eller fornemmelser, og heller ikke have nogen direkte adgang til dem. Som nævnt ovenfor, er evnen til at anvende sprog samtidig evnen til at følge regler, i særdeleshed sprogregler. Hvis en person vil skabe et privat sprog om sine egne indre følelser eller fornemmelser, må han have private regler for dette private sprog. På grund af det private sprogs private regler er det personen selv, der er dommer for om reglerne bruges korrekt. Når personen bruger sproget, må han også bruge det med en overbevisende fornemmelse af at han bruger det korrekt. Wittgenstein mener derfor at det ikke er muligt at have et privat sprog.

Wittgensteins hus, bygget til hans søster.

En side i Wittgensteins private optegnelser fra Wren Library, Cambridge.

Wittgensteins gravsten i Cambridge, England.

Farinata

Farinata ist der italienische Name für einen Pfannkuchen aus den Grundzutaten Kichererbsenmehl, Olivenöl, Salz und Wasser. Das Gericht kommt ursprünglich aus Genua und ist, mit Varianten, an verschiedenen Orten im Mittelmeerraum und in Südamerika eine lokale Spezialität. Bekannt ist es auch unter den Namen Fainà, Fainè, Cecina oder Torta di Ceci. Varianten heißen Calentita oder Panelle. In der Provence nennt man dieses Gericht Cade oder Socca (um Toulon bzw. Nizza).

Die Farinata ist ein typisches Gericht der so genannten armen Küche und hat antike Ursprünge. Ähnliche Pfannkuchen wurden schon von den Griechen, Römern und im Mittelalter als Alternative zu Brot zubereitet. Normalerweise wird zur Herstellung ein Holzofen (Pizzaofen) benutzt, in dem der Fladen in speziellen flachen Backblechen bei hoher Temperatur gebacken wird. Der Pfannkuchen nimmt dabei eine gelbe Farbe an und sollte außen gut gebräunt sein. Er wird sofort heiß gegessen, da er aufgewärmt hart wird. In der Regel wird er mit schwarzem Pfeffer gewürzt.

Die Socca gehört zu den Spezialitäten der südfranzösischen Stadt Nizza, und einiger angrenzender Gemeinden. Sie wird auf Märkten oder von fahrenden Händlern oder an Straßenecken angeboten, wo man sie gerne an Tischen mit Holzbänken mit einem Glas kaltem Rosé-Wein genießt kids football socks. In der Region um Toulon etwas weiter westlich heißt das Gericht Cade.

Unter dem Namen Calentita ist ein ähnlicher Kichererbsenkuchen Nationalgericht von Gibraltar.

In Oran (Algerien) kennt man ein ähnliches Gericht unter dem Namen Karantita, aber es werden dem Rezept Eier und Kreuzkümmel hinzugefügt. Eher der ursprünglich ligurischen Variante entspricht die calentita in Marokko.

Die Farinata wurde unter dem Namen fainá (la fainà oder el fainá) nach Südamerika gebracht

United States Away BROOKS 6 Jerseys

United States Away BROOKS 6 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Man findet es in den Pizzerien am Río de la Plata, sowohl in Buenos Aires als auch in Montevideo, wo es normalerweise die Pizza begleitet.