Tag Archives: dark football socks

George B. Francis

George Blinn Francis (* 12. August 1883 in Cranston (heute Teil von Providence), Rhode Island; † 20. Mai 1967 in Boca Raton, Florida) war ein US-amerikanischer Jurist und Politiker. Zwischen 1917 und 1919 vertrat er den Bundesstaat New York im US-Repräsentantenhaus.

George Blinn Francis besuchte die University School in Providence. Er graduierte 1904 an der Brown University in Providence und 1907 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Harvard University. Seine Zulassung als Anwalt erhielt er 1907 und begann dann in New York City zu praktizieren. Politisch gehörte er der Republikanischen Partei an.

Bei den Kongresswahlen des Jahres 1916 für den 65. Kongress wurde Francis im 18. Wahlbezirk von New York in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 4. März 1917 die Nachfolge von Thomas G. Patten antrat. Da er auf eine erneute Kandidatur im Jahr 1918 verzichtete, schied er nach dem 3. März 1919 aus dem Kongress aus.

Nach seiner Kongresszeit ging er in New York City wieder seiner Tätigkeit als Anwalt nach. Er war dann in den Jahren 1926 und 1927 Special Assistant United States Attorney in Minnesota. Man wählte ihn in den Board of Water Commissioners in Tarrytown, wo er als Präsident diente. Im Oktober 1953 ging er in den Ruhestand und lebte dann in Delray Beach (Florida). Am 20. Mai 1967 verstarb er in Boca Raton. Sein Leichnam wurde auf dem Green-Wood Cemetery in Brooklyn beigesetzt.

16. Bezirk: Paterson | Tracy | Humphrey | M. S. Miller | Gold | Storrs | Kirkland | Cady | Markell | Arnold | Soule | Mann junior | Loomis | Doig | Ellis | H. White | Wells | Simmons | Palmer | W. A. Wheeler | Kellogg | Hale | Ferriss | Rogers | Smart | C. H. Adams | T. J. Quinn | Bailey | Nolan | Van Alstyne | Ketcham | W. Ryan | Fairchild | W. L. Ward | J. Q. Underhill | Pugsley | Ruppert | Harrison | Dooling | T. F. Smith | Cockran | O’Connor | J. H. Fay | Pheiffer | J. H. Fay | Buck | J. J. Murphy | Powell | J. M. Murphy | E. Holtzman | Schumer | Rangel&nbsp

Argentina Home DIMARIA 7 Jerseys

Argentina Home DIMARIA 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;| Serrano | Engel  17. Bezirk: Phelps | Halsey | Harris | W. S. Smith | Willoughby | T. H. Hubbard | Hackley | Hubbard | Taylor | Beardsley* | R. B. Miller* | Foster* | Brewster* | Turrill* | Grant* | Floyd* | Benton | Petrie | Alexander | Buell | Perkins | Spinner | Sherman | Hulburd | W. A. Wheeler | Hale | Townsend | W. A. Wood | Burleigh | Lindsley | S. T. Hopkins | Knapp | I. N. Cox | Marvin | Odell | Tompkins | Shober | Bennet | George | Carew | Pell | Mills | Cohen | R. B. Pratt | Peyser | B. F. Barton | Simpson | Baldwin | Coudert | J. Lindsay | Kupferman | Koch&nbsp dark football socks;| J. M. Murphy | Molinari | Weiss | Nadler | Engel | Lowey  18. Bezirk: Kent | Ogden | Ford | Sterling&nbsp leak proof water bottle;| Martindale | Pitcher | Wardwell | Bronson&nbsp plastic reusable water bottles;| Chittenden | P. King | W. Collins | P. King | Rowe | Horton | C. B. Cochrane | Vibbard | Marvin | S. Sanford | Carroll | W. A. Wheeler | A. Williams | J. Hammond | F. A. Johnson | Burleigh | Greenman | Quackenbush | LeFever | Ketcham | Goulden | Ayres | Patten | Francis | Carew | M. J. Kennedy | Marcantonio | Donovan | Santangelo | Powell | Rangel | Koch | Green | García | Serrano | Lowey | Maloney 
* Der Wahlbezirk wurde während dieser Zeit von mehreren Kongressabgeordneten vertreten.

Stosunki białorusko-łotewskie

Stosunki białorusko-łotewskie – międzynarodowe relacje łączące Białoruś i Łotwę. Oba kraje sąsiadują ze sobą i są ważnymi partnerami gospodarczymi. Granica białorusko-łotewska jest równocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i Strefy Schengen.

Jednym z państw, z którymi utrzymywał stosunki powstały po I wojnie światowej Rząd Tymczasowy Łotwy była powołana do życia w marcu 1918 Białoruska Republika Ludowa. Pierwsze bezpośrednie kontakty między Łotwą a rządem BRL przypadły na lato 1919. W sierpniu 1919 w Rydze powstał konsulat Białoruskiej Republiki Ludowej, na czele którego stał Kuźma Ciareszczanka. Działacz ten prowadził w imieniu BRL rozmowy na temat utworzenia na terenie Łotwy białoruskich oddziałów wojskowych, zwracał się do szefa rządu Łotwy Kārlisa Ulmanisa z prośbą o pomoc w walce z bolszewikami i o przepuszczenie białoruskich oddziałów na teren Białorusi. W marcu 1920 przedstawiciele Białoruskiej Republiki Ludowej wchodzili w skład łotewsko-białoruskiej komisji, zajmującej się wytyczeniem przyszłej linii granicznej między Białorusią a Łotwą. Rząd BRL zatwierdził wyniki przeprowadzonych na Łotwie rozmów, komisja jednak nie zebrała się później już ani razu. Współpracy Łotwy i Białoruskiej Republiki Ludowej ustała pod koniec 1920.

Właściwie stosunki dwustronne między Białorusią i Łotwą zaczęły rozwijać się praktycznie od razu po rozpadzie ZSRR dark football socks. W grudniu 1991 w Rydze przedstawiciele obu krajów (przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisłau Szuszkiewicz i przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Łotewskiej Anatolijs Gorbunovs) podpisali deklarację o stosunkach dobrosąsiedzkich, w której oba kraje wzajemnie uznały się i potwierdziły swą suwerenność oraz integralność terytorialną, a także uznały kulturalną, językową i etniczną specyfikę Białorusinów na Łotwie oraz Łotyszy na Białorusi. 7 kwietnia 1992 Białoruś i Łotwa nawiązały oficjalnie stosunki dyplomatyczne. W 1993 rozpoczęły działalność ambasady obu krajów – białoruska w Rydze oraz łotewska w Mińsku. W kolejnych latach powstały również konsulaty – łotewski w Witebsku oraz białoruski w Dyneburgu.

21 lutego 1994 podpisana została między oboma krajami umowa dotycząca ustalenia oficjalnej granicy, w której za podstawę demarkacji przyjęto linię oddzielającą Białoruś i Łotwę w momencie wyjścia Łotwy ze składu ZSRR w 1991. Proces fizycznej demarkacji granicy rozpoczął się w maju 1998 i zakończył w październiku 2006.

21 lutego 1994 na Białoruś przybył premier Łotwy Valdis Birkavs. W czasie wizyty podpisano osiem porozumień międzypaństwowych. We wrześniu 1995 odbyła się dwudniowa wizyta delegacji łotewskiej na czele z premierem Mārisem Gailisem. Pierwsze spotkanie na szczeblu prezydentów obu państw (Alaksandr Łukaszenka ze strony białoruskiej oraz Guntis Ulmanis ze strony łotewskiej) odbyło się we wrześniu 1997 w Wilnie. W maju 1998 na Łotwę udała się białoruska delegacja na czele z premierem Siarhiejem Linhiem.

We wrześniu 2010 z roboczą wizytą na Łotwę udał się premier Białorusi Siarhiej Sidorski. Program wizyty obejmował rozmowy z premierem Łotwy Valdisem Dombrovskisem.

Na początku 2014 roku na Łotwie stale przebywało 2 914 obywateli Białorusi. Oprócz tego na Łotwie zamieszkiwało w tym samym czasie 74 205 przedstawicieli mniejszości białoruskiej, spośród których 30 437 posiadało status obywatela.

Na Białorusi zamieszkuje również niewielka mniejszość łotewska. Według spisu narodowego z 2009 jako Łotysze zadeklarowało się na Białorusi 1549 osób evercare fabric shaver.

Łotwa jest ważnym partnerem gospodarczym Białorusi. Wśród krajów cell phone underwater case, z którymi Białoruś prowadzi handel zewnętrzny, Republika Łotewska zajmowała w 2012 5. miejsce pod względem wielkości obrotu towarowego oraz 4. miejsce pod względem wielkości eksportu.

Podstawę białoruskiego eksportu stanowiły produkty petrochemiczne, metalurgiczne, maszyny, płody rolne i leśne, produkty spożywcze. Z Łotwy importowane są przede wszystkim leki, ryby, tkaniny, cement, silniki i jednostki mocy, konstrukcje metalowe.

31 stycznia 2013 na Białorusi były zarejestrowane 373 przedsiębiorstwa z łotewskim kapitałem (w 2011 – 297 przedsiębiorstw) oraz 27 przedstawicielstw łotewskich przedsiębiorstw. Na Łotwie zarejestrowane były w tym czasie 1123 przedsiębiorstwa z białoruskim kapitałem i 15 przedstawicielstw białoruskich podmiotów gospodarczych.