Tag Archives: best toddler water bottle

Ambra (przedsiębiorstwo)

Ambra Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego z siedzibą w Warszawie, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wraz ze spółkami zależnymi prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji i dystrybucji win.

Przedsiębiorstwo jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

Grupa zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją win. Ambra jest właścicielem marek win musujących „Dorato”, „Cin&Cin”, „Michelangelo”, „Fresco”, „El Sol” i „Pliska” custom football shirt printing. W ofercie ma również wina niemusujące, wina typu aperitif meat tenderizer recipe for steak, napoje bezalkoholowe „Piccolo” i Cydr Lubelski. Klienci grupy to głównie sieci handlowe, hurtownie i gastronomia.

Początki przedsiębiorstwa to założona 20 września 1990 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Kram”, zajmująca się wielobranżowym handlem hurtowym i detalicznym, od 1992 działająca na krajowym rynku win. W sierpniu 1994 została przekształcona w spółkę akcyjną, a we wrześniu zmieniła nazwę na obecną. W tym samym roku jej inwestorem branżowym zostało niemieckie przedsiębiorstwo winiarskie Sektkellerei Schloss Wachencheim AG (obecna nazwa: Schloss Wachenheim AG), obejmując 25% akcji w drodze podwyższenia kapitału obrotowego, w kolejnych latach zwiększając zaangażowanie aż do 100% w 2004. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom Ambra stworzyła system dystrybucyjny, wytwórnię w Woli Dużej koło Biłgoraja, nabyła marki „Cin&Cin”, „Michelangelo” i „Ruskoje Igristoje”, a także wykreowała własne: „Dorato”, „Fresco” i „Piccolo”.

W 1999 Ambra rozpoczęła budowę grupy kapitałowej od zawiązania spółki Centrum Wina Sp. z o.o. W 2003 r. nabyła większościowe pakiety akcji czeskiej spółki Soare Sekt a.s. i rumuńskiej Karom Drinks s.r.l. W 2004 r. przejęła kontrolę nad polską spółką Vinex, specjalizującą się w obrocie winami bułgarskimi. W czerwcu 2005 r. Ambra zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki czemu pozyskała ok. 60 mln zł. Kolejnym przedsiębiorstwem przejętym przez spółkę był Wine Club sp. z o.o. Ambra nabyła też połowę akcji TiM S.A. oraz mniejszościowe pakiety PW Seneclauze sp. z o.o. (późniejsza nazwa: PW LPdV Sp. z o.o.) i rumuńskiej spółki ZAREA S.A.

Według danych z września 2015 r. największymi akcjonariuszami spółki akcyjnej Ambra są:

Pozostali mają 28 best toddler water bottle,92% akcji i głosów.