Tag Archives: auburn football uniforms

Jerzy Mroziak

Jerzy Mroziak (ur. 29 sierpnia 1941) − polski psycholog, doktor habilitowany waterproof bags for kayaking, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zajmuje się patologią pamięci, funkcjonalnym zróżnicowaniem półkul mózgowych i zaburzeniami percepcji.

Studia wyższe ukończył w 1970 roku na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale w roku 1978 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii ze specjalnością psychologia poznawcza. Promotorem pracy doktorskiej był Ziemowit Włodarski. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt. Równoważność i asymetria funkcjonalna półkul mózgowych.

W 1987 roku otrzymał Nagrodę zespołową III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 1991 roku Nagrodę zespołową I stopnia Rektora UW oraz Nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN im running with pack. Wł auburn football uniforms. Witwickiego w 1993 r dance team uniforms.

Współpracuje z holenderskim Universiteit van Tilburg oraz z niemieckim Uniwersytetem Eberharda Karola w Tybindze.

Carl Rasmussen (maler)

Jens Erik Carl Rasmussen (31. august 1841 i Ærøskøbing – 1. oktober 1893 (faldet over bord fra den grønlandske handels brig Peru og druknet i Atlanterhavet mellem Orkneyøerne og Shetlandsøerne) var en dansk kunstmaler, der særlig var kendt for sine Grønlands- og marinemalerier.

Han var søn af skræddermester, senere kæmner Johan Aranth Rasmussen og Caroline Sophie Kaasden og den ældste af 11 børn. Som 15-årig kom han i hosekræmmerlære i København og blev udlært i 1861. I København havde han mulighed for at se mange kunstværker og i vinteren 1859-60 fik han vejledning i tegning om søndagen hos arkitekterne Hans J. Holm og C hydration bottle thermos.V. Nielsen. Den følgende vinter malede han hos dyremaleren Didrik Frisch, ligeledes på søndage. Samtidig måtte han tjene til dagen og vejen, og 1861 besøgte han Skotland som skibsdreng sammen med en slægtning på et handelsskib auburn football uniforms, hvor han samtidig malede en del søbilleder. Derefter fik han det nødvendige kursus i geometrisk tegning og projektion hos Hans J. Holm og i perspektiv på Det tekniske Institut. Han blev optaget på friplads på Kunstakademiet i København, hvor han studerede i årene januar 1862 – april 1866. Derefter var han to vintre elev hos landskabsmaleren C local football jerseys.F. Aagaard, som fandt ham talentfuld. 1863 debuterede han på Charlottenborg Forårsudstilling i København med billedet Søstykke, motiv fra Skagen.

Hans første store rejse gik i 1870-71 til Grønland. og han hjembragte mange forarbejder til billeder, der de følgende år skaffede ham stor anseelse. Han udstillede der efter hvert år på Charlottenborg til 1894, kun med pause 1872-74, hvor han modtog Kunstakademiets stipendium til en Europarejse. I 1872 udstillede han et større arbejde, Midnatsstemning ved den grønlandske kyst, der blev købt til malerisamlingen på Christiansborg (nu Statens Museum for Kunst).

Efter sit gennembrud flyttede han 1880 tilbage til Ærø, hvor han fik hjem og atelier i Teglgade, Marstal. Han var i mellemtiden blevet gift med sin kusine shaver reviews, Anna Egidia. Parret fik otte børn.

Han malede også vægprydelser til de ærøske stuer og den store altertavle i Marstal Kirke Jesus stiller stormen på søen, som han malede i 1880-81 med navngivne borgere fra byen som modeller.

Carl Rasmussen druknede 1893 i Atlanterhavet på vej hjem fra Grønland, da han faldt over bord fra briggen Peru, sandsynligvis mens han malede. Rorsmanden var den sidste, der havde set ham stående agter med sit staffeli. Hans malerier er blandt andet udstillet på Marstal Søfartsmuseum, Svendborg Museum og på Christiansborg Slot.

Carl Rasmussens liv bliver skildret i Carsten Jensens roman ‘Sidste rejse’ fra 2007. På Marstal Søfartsmuseum er udstillet mere end 50 malerier samt adskillige skitser af Carl Rasmussen, flest søstykker, men også mange grønlandsstykker og enkelte ærøske partier.

Der findes et tegnet selvportræt fra 1865 og et malet fra 1886. Xylografi af Carl Poulsen fra 1884. Fotografier af bl.a. Peter Most, det ene fra 1869.

på Kunstindeks Danmark/Weilbachs Kunstnerleksikon

Monodora myristica

Monodora myristica, the calabash nutmeg, is a tropical tree of the family Annonaceae or custard apple family of flowering plants. In former times, its seeds were widely sold as an inexpensive nutmeg substitute. This is now less common outside its region of production. Other names of calabash nutmeg include Jamaican nutmeg, African nutmeg, ehuru, ariwo, awerewa fabric pill shaver, ehiri, airama, African orchid nutmeg, muscadier de Calabash and lubushi.

The calabash nutmeg tree grows naturally in evergreen forests from Liberia to Nigeria and Cameroon, Ghana, Angola and also Uganda and west Kenya. Due to the slave trade in the 18th century, the tree was introduced to the Caribbean islands where it was established and become known as Jamaican nutmeg. In 1897, Monodora myristica was introduced to Bogor Botanical Gardens, Indonesia, where the trees flower on a regular basis but no fruit could yet be collected. Due to its large and orchid-like flowers, the tree is also grown as an ornamental.

The Monodora myristica tree can reach a height of 35 m and 2 m in diameter at breast height (DBH). It has a clear trunk and branches horizontally. The leaves are alternately arranged and drooping with the leaf blade being elliptical, oblong or broadest towards the apex and tapering to the stalk. They are petiolate and can reach a size of up to 45 x 20 cm.

The flower appears at the base of new shoots and is singular, pendant, large and fragrant. The pedicel bears a leaf-like bract and can reach 20 cm in length. The flower’s sepals are red-spotted, crisped and 2.5 cm long. The corolla is formed of six petals of which the three outer reach a length of 10 cm and show curled margins and red, green and yellow spots. The three inner petals are almost triangular and form a white-yellowish cone which on the outside is red-spotted and green on the inside. The flower’s stigmas become receptive before its stamens mature and shed their pollen (protogynous). The flower is pollinated by insects.

The fruit is a berry of 20 cm diameter and is smooth, green and spherical and becomes woody auburn football uniforms. It is attached to a long stalk which is up to 60 cm long how to put on a football uniform. Inside the fruit the numerous oblongoid, pale brown, 1.5 cm long seeds are surrounded by a whitish fragrant pulp. The seeds contain 5-9% of a colourless essential oil.

The odour and taste of the Monodora myristica seed is similar to nutmeg and it is used as a popular spice in the West African cuisine. The fruits are collected from wild trees and the seeds are dried and sold whole or ground to be used in stews, soups, cakes and desserts. For medicinal purposes they are used as stimulants football blister socks, stomachic, for headaches, sores and also as insect repellent. The seeds are also made into necklaces.

Monodora myristica timber is hard but easy to work with and is used for carpentry, house fittings and joinery. In medicine, the bark is used in treatments of stomach-aches, febrile pains, eye diseases and haemorrhoids.

The essential oil that can be obtained from the leaves contains β-caryophyllene, α-humulene and α-pinene. The major compounds found in the essential oil from the seeds are α-phellandrene, α-pinene, myrcene, limonene and pinene.

Force 5

The Force 5 is a small one-design racing sailboat that is similar to the more well known Laser but with a hard chine aft auburn football uniforms. Although it is designed for single-handed racing, two people can easily fit into the large cockpit. The boats are currently built in Long Island, New York by Weeks Yacht Yard.

The Force 5 was designed in 1972 by Fred Scott and Jack Evans who were well known for their boat designs. AMF Alcort manufactured the boats in increasing quantities and by the late 1970s the boat and class was highly popular. In 1989, Pearson Small Boats, which owned AMF at that time, was bought out by SLI who also owned the rights for Laser sailboats. Because the boats were similar they decided to concentrate on only one model and the Laser won out, eventually becoming more popular and causing the production of Force 5 boats to cease. Eventually, Weeks Yacht Yard bought the rights to the boat and it was re-introduced at the 1994 SAIL EXPO in Atlantic City, New Jersey and it continues to be produced in Patchogue, on the Great South Bay of Long Island.

The Force 5 has full sail controls, including a cunningham, outhaul, boom vang, and traveller. The mainsail has a sleeve which fits over the 3-piece aluminum mast. A junior sail is available with reduced sail area for better handling when used by lower weight individuals under 185 lbs. The rudder and centerboard are solid varnished mahogany but recently fiberglass versions became available.

Fred Meno won the 2013 Force 5 North American Championship, which took place on Lake Lemon in Bloomington all football jerseys, Indiana, beating out 27 other boats in excellent race conditions. The 2014 Force 5 North American Championship will be held on Lake Huron in Port Huron, Michigan enzymes in meat tenderizer.

Weeks, Brian. An Introduction to Force 5 Sailing Weeks Yacht Yard, NY 1994