Integracja horyzontalna

Integracja horyzontalna w mikroekonomii i zarządzaniu strategicznym to pojęcie opisujące rodzaj posiadania i kontroli. Jest to strategia wykorzystywana w biznesie czy korporacji, która ma na celu sprzedanie danego produktu na jak największej ilości rynków. Integracja horyzontalna jest znacznie bardziej popularna w marketingu od integracji wertykalnej w produkcji. Integracja horyzontalna może być osiągnięta poprzez wewnętrzną bądź zewnętrzną ekspansję, opierającą się na fuzjach i przejęciach firm działających w tych samych branżach, na tym samym poziomie łańcucha wartości football sock straps, oferujących podobne produkty i usługi, np. wytwórca samochodów łączy się z innym wytwórcą samochodów.

Monopol stworzony poprzez integrację horyzontalną zwany jest monopolem horyzontalnym.

Pojęciem będącym w bliskiej relacji z integracją horyzontalną jest ekspansja horyzontalna. Jest to ekspansja firmy w obrębie sektora clothes lint remover, w którym firma jest już obecna, mająca na celu powiększenie udziału w rynku poszczególnego produktu czy usługi.

Czasami korzyści mogą być pozyskiwane poprzez percepcję powiązań między produktami przez klientów, np. synergia może być osiągana poprzez korzystanie z jednej nazwy marki, w celu promocji wielu produktów czy usług. Jednakże takie rozwiązania mogą pociągać za sobą również niesprzyjające konsekwencje.

Integracja horyzontalna poprzez przejęcie rywala powoduje wzrost udziału w rynku. Jednakże jeśli koncentracja sektora znacząco wzrośnie, mogą pojawić się problemy braku zaufania na rynku. Pomijając kwestie prawne, kolejnym zagadnieniem jest to eco friendly water bottles, czy zakładane przychody ekonomiczne faktycznie się urzeczywistnią. Zanim firma rozpocznie poszerzanie swojego zakresu poprzez integrację horyzontalną, zarząd powinien być pewny, iż oczekiwane korzyści z tego płynące są realne.