14 Brygada Artylerii Przeciwpancernej

14 Sudecka Brygada Artylerii Przeciwpancernej (14 BAPpanc) – związek taktyczny artylerii przeciwpancernej ludowego Wojska Polskiego.

Brygada została sformowana jesienią 1944 roku na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 8 z 20 sierpnia1944 r., najpierw w rejonie Chełma, a potem w rejonie Rejowca, Krasnego i Kani . Początkowo znajdowała się w odwodzie ND WP. W lutym 1945 roku została włączona do 2 AWP, w składzie której była do końca wojny. W uznaniu zasług brygada otrzymała miano “Sudeckiej”.

Rozkazem Nr 0236/Org. Naczelnego Dowódcy WP z 8 września 1945 roku, w terminie do 1 października 1945 roku, została rozformowana ( Łódzki OW ), a sprzęt i ludzie wykorzystani do sformowania 54 Pułku Artylerii Lekkiej i 21 Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej dla 18 DP.

Etat przewidywał 1439 żołnierzy. Każdy z trzech pułków artylerii przeciwpancernej posiadał w swoim składzie dowództwo, kwatermistrzostwo, pluton dowodzenia, pluton parkowy, pluton gospodarczy i warsztat puszkarsko-rusznikarski oraz sześć baterii przeciwpancernych. Każda z baterii miała pluton dowodzenia i dwa plutony ogniowe po dwa działony.

Na uzbrojeniu brygady znajdowały się:

Z dniem 20 lutego brygada została podporządkowana dowództwu 2 Armii Wojska Polskiego. W czasie forsowania Nysy działała jako odwód przeciwpancerny armii. W kwietniu jej poszczególne pułki wspierały działania 7 i 9 DP w walkach pod Rothenburgiem nad Weisser Schops, pod Niesky i Kasel. Ciężkie boje toczyła pod Dauban. Brała udział w walkach pod Budziszynem glass bottles, pod Luppa, Neubrahno i Lomske. Wspierała 5 Dywizję piechoty pod Zescha. W operacji praskiej brygada działała jako odwód przeciwpancerny armii. Zakończyła działania bojowe 10 maja w Litomerice w Czechosłowacji.

Inicjatywa ufundowania sztandaru została podjęta przez Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza gminy Pawłów. Przekazanie sztandaru nastąpiło 2 kwietnia 1945 roku w rejonie Wilczyna. Wręczenia dokonał dowódca 2 Armii Wojska Polskiego gen. dyw. Karol Świerczewski.

Opis sztandaru:
Płat o wymiarach

Brazil Away ROMARIO 11 Jerseys

Brazil Away ROMARIO 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. 102×100 cm, z trzech stron obszyty żółtą frędzlą, przymocowany do drzewca za pomocą dziewięciu kółek i wkrętów. Drzewce z jasnego politurowanego drewna, skręcane z dwóch części za pomocą okuć stalowych. Głowica w kształcie orła wspartego na cokole. Przy drzewcu biało-czerwona wstęga.

Strona główna:
Czerwony krzyż kawalerski, pola między ramionami krzyża białe. Pośrodku haftowany biało-szarą nicią orzeł) w otoku wieńca laurowego. Na ramionach krzyża haftowany żółtą nicią napis: “HONOR I OJCZYZNA”. Na białych polach w otoku wieńców laurowych, haftowanych żółtą nicią cyfra “14”.

Strona odwrotna:
Na czerwonym tle malowana i haftowana podobizna Bartosza Głowackiego. Wokół wizerunku napisy haftowane szaro-złotą nicią: “14-a SAMODZIELNA BRYG. ART. P.PANC. IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO”. Poniżej wizerunku napis: “DAR OB. GM. PAWŁÓW. P. CHEŁM”. W czterech rogach haftowane kontury tarcz, a w trzech z nich napisy haftowane szaro-złotą nicią: “58 P thermos large hydration bottle.ART”; “63 P.ART”; “78 P.ART.”.