Kungsmynta

Kungsmynta, oregano (uttal: /ore’gɑ:no/ eller /o’re:gano/) eller ibland kungsmejram (Origanum vulgare L.) är en växt i familjen kransblommiga växter. Släktet Origanum omfattar 38 olika arter.

Kungsmyntan är en flerårig ört, som kan bli upp till en halv meter hög. Den blommar under högsommaren med rödvioletta små blommor i kvastlika samlingar.

En speciell egenskap hos växten, liksom exempelvis hos pors och pepparmynta, är att den på grund av eteriska oljor omger sig med en tydlig doft, även när den inte blommar. Exempel på dessa oljor är:

Dessutom innehåller kungsmynta diverse garvämnen och bitterämnen.

En kultursort av kungsmynta är lågväxande oregano O. vulgare compactum. Det är dessa båda som framför allt har använts som krydda på pizza och andra tomatbaserade rätter. Till skillnad från huvudarten är de osäkert härdiga på friland i nordliga klimat, vilket är föga underligt eftersom hela mejramsläktet härstammar från trakterna kring Medelhavet. Ej heller artfränden mejram, Origanum majorana är härdig i Skandinavien.

Kungsmynta förekommer naturligt i Eurasien och på Kanarieöarna. Vildväxande kungsmynta förekommer sällsynt i Skandinavien upp till Jämtland och Nordland fylke, men i Finland endast i de sydligaste delarna.

Växten finns på några platser i USA meat tenderizer how to use, men är inte ursprunglig där.

Kungsmynta växer i skogsbryn, på bergknallar och i steniga snår; gärna på kalkgrund big water bottles. Den vill ha det torrt och soligt. Den odlas både som kryddväxt och som prydnad i trädgårdar. I sin odlade form kallas den oftast oregano.

Kungsmynta odlas ofta för sina egenskaper som kryddväxt, men även som prydnad. Ett flertal sorter finns att tillgå på marknaden. Flera av sorterna är dåligt härdiga i kallare klimat

Vid skörd klipps stjälken någon dm upp från marken och hänges på tork i mörk lokal. När det är torrt kan bladen lätt repas av, som sen örvaras torrt.

Innehållsdeklaration

Källa: USDA, livsmedelsdatabas 02027

100 g färsk kungsmynta innehåller 367,2 mg C-vitamin (askorbinsyra) 

Kungsmyntans blad

Krydda av torkade blad

Färska krusmyntablad på en pizza