Сулейменов, Бегежан Сулейменович

12 декабря 1912(1912-12-12)

Шалкарский район, Актюбинская область, Казахская Советская Социалистическая Республика, СССР

30 июня 1984(1984-06-30) (71 год)

Алма-Ата

Казахстан Казахстан

История

историк

Бегежан Сулейменович Сулейменов (1912—1984)&nbsp lint shaver reviews;— советский казахский историк.

Лекция huge water bottles, прочитанная им в Университатах Швеции — Стокгольм, Упсала (ноябрь 1990 г.), в Англии — в Глазго, Данди (январь 1991 г.).

Mewa Singh

Mewa Singh, PhD (born 11 April 1951, Maler Kotla), is an Indian primatologist, ethologist, and conservation biologist. He is a professor of ecology and animal behavior at University of Mysore Biopsychology Department in Mysore, Karnataka.

Singh’s research centers on primate social behavior, including conflict resolution best insulated bottle, cooperation phone holder belt, inequity aversion reusable water bottles, and food-sharing. He is the author of the book Primate Societies and co-author of Macaque Societies: A Model for the Study of Social Organization. He has published more than 100 research articles on several animal species. Singh also studies the viability of primate populations and is frequently quoted in the media as an expert in this area.

He is a fellow of all three Science Academies of India: Indian Academy of Sciences Bangalore; Indian National Science Academy New Delhi; National Academy of Sciences Allahabad. He is also a Ramanna Fellow

Brazil Away T.SILVA 3 Jerseys

Brazil Away T.SILVA 3 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, DST and a Fellow of the National Academy of Psychology, India.

What Are the Benefits of Soccer for Kids?

Soccer develops agility, speed and stamina, and also teaches children the importance of teamwork, so it can play an important part in your child¡¯s physical and social development. Many communities offer soccer leagues for a variety of ages and skill levels. Choose a soccer league that matches your child¡¯s needs. If you are unsure which league is best, talk to some team coaches to see if they are a good match for your child.
Soccer players need to be fit and agile. Most games require children to sprint after the ball and jog up and down the field

Men Paris Saint-Germain Jerseys

Paris Saint-Germain SIRIGU Away Men 30 Breathable Popular Comfortable White Short T-shirt (Club Team)

BUY NOW

£166.99
£21.99

, which are activities that build endurance and speed. Dribbling and shooting the ball develops agility and coordination. The health benefits of active sports such as soccer include stronger bones and muscles, decreased risk of developing type 2 diabetes and decreased chance of becoming overweight, according to Kids Health from Nemours. The organization also points out that aerobic exercise causes the heart to beat faster. When aerobic exercise occurs regularly, it ¡°strengthens the heart and improves the body¡¯s ability to deliver oxygen to all its cells.¡±
Playing with a soccer team develops a child¡¯s ability to cooperate and interact with other children. To win a soccer game, the whole team must communicate and work together. Defensive positions must support the midfield and offensive positions during attacks on the opponents¡¯ goal. Offensive positions must return to their own goal to help the defensive positions when they are under pressure from the other team. To move the ball up the field, players pass the ball, which requires communicating. These types of cooperative activities develop a child’s social abilities. Children who play soccer develop self-confidence and improved social skills.
Since soccer has an emphasis on the success of the team as a whole, rather than the success of individual players, it is a sport that less athletically inclined children will enjoy. Compared to such team sports as baseball, which requires players to bat or field a ball alone, soccer puts less pressure on children. Soccer encourages teamwork and communication, which allows a child to identify personally with team successes, rather than feel a need to outperform teammates to gain recognition.

Jadid

Jadid (Arabisch: جديد; “nieuw”) was de naam die werd gegeven aan de islamitische hervormers binnen het Russische Rijk in de jaren 80 van de 19e eeuw. Ze noemden zichzelf vaak bij de Turkse namen Taraqqiparvalar (“progressieven”) of simpelweg Yäşlär/Yosjlar (“Jeugd”).

Hoewel hun denkbeelden verschillend waren, was een van hun principiële doelen de introductie van de usul ul-jadid of “nieuwe methoden” van onderwijs in de maktabs van het Rijk, vandaar dat de term jadidisme meestal wordt gebruikt om hun programma te beschrijven thermos bottles for coffee. Sommige van de veranderingen waartoe ze de aanzet gaven waren mogelijk vooral oppervlakkig, zoals de introductie van banken, tafels, bureaus, schoolborden en kaarten in de klaslokalen. Andere, zoals het gebruik van tekstboeken die werden gedrukt in Caïro unique football jerseys, Kazan of Constantinopel, hadden waarschijnlijk een grotere invloed. De beweging startte bij de Wolga-Tataren en (Krim-Tataren, waar het werd aangeprezen door ideologen als Volgan Moesa Bigiejev, en verspreidde zich later naar Centraal-Azië, vooral naar de steden Buchara en Kokand. Een leidende figuur was de Krim-Tataar İsmail Gaspıralı (Gasprinski) wiens nieuwsblad Terciman (“vertolker”) een belangrijk orgaan vormde voor de Jadidische opinie, met het Azerbeidzjaanse satirische tijdschrift Mollah Nasreddin.

De Jadiden werden gewantrouwd door de Russische overheid, vanwege hun banden met vergelijkbare islamitische hervormingsbewegingen in het Ottomaanse Rijk en Brits-Indië en verdacht hen van Panturkisme en panislamisme. De Jadiden hadden ook veel tegenstanders onder de oelema, die vaak Qadimisten of toegewijden van het oude worden genoemd. De standpunten van de zogenoemde Qadimistische ideologen zijn vaak gestereotypeerd en verdraaid. Zij verschilden weinig van de Jadiden, die vaak dezelfde achtergronden hadden en waartoe ook velen van de oelema behoorden.

In 1917 leken de hervormers een kans te krijgen om werkelijke macht te verkrijgen. Er werd een voorlopige regering van Jadidhervormers opgezet in Russisch Turkestan, in de stad Kokand, terwijl een parallelle organisatie werd opgezet op de steppe, de Alaş Orda (waarvan Mustafa Chokayev een belangrijk leider was) in de stad Semipalatinsk. De autonomie van Kokand werd wreed vernietigd door de troepen van de sovjet van Tasjkent. Ongeveer 14.000 mensen kwamen om, waaronder vele belangrijke Jadiden.

In de eerste jaren van het bolsjewistische gezag probeerden de autoriteiten met hulp van de Jadiden radicale sociale en onderwijshervormingen door te voeren. Onder Faizulla Chodzjajev beheersten de Jadiden de regering van de Volksrepubliek Buchara (1921-1924), maar dit bleek een valse hoop te zijn. Toen de nieuwe ‘nationale’ grenzen werden getekend in 1924, werd Chodzjajev de eerste president van de Oezbeekse SSR, maar hij kwam om bij de grote zuiveringen van de jaren 30 door Jozef Stalin, samen met bijna de gehele intelligentsia van Centraal-Azië, waaronder belangrijke Jadidische schrijvers en dichters als Cholpan en Abdur Rauf Fitrat. De Jadiden zijn nu gerehabiliteerd als ‘Oezbeekse Nationale Helden’ in Oezbekistan.

Multigrafo

In matematica e in particolare in teoria dei grafi, per multigrafo si intende una struttura che può dirsi costituita da un insieme finito di vertici e da spigoli che collegano due vertici o un vertice con sé stesso (in tal caso lo spigolo si dice cappio), con la possibilità che due vertici siano collegati da più spigoli distinti (e che un vertice presenti più cappi distinti).

I multigrafi servono come modelli di sistemi di località e di strade che li collegano per trattare problemi di trasporto; in tali modelli i cappi potrebbero essere inutili, oppure potrebbero indicare strade che da una località maggiore portano a località minori e tornano al centro di partenza. Nelle applicazioni effettive i multigrafi vengono arricchiti con parametri che potrebbero indicare lunghezze di strade o importanza delle località.

Le formule di struttura delle molecole, in particolare di quelle organiche, sono dei multigrafi con i vertici muniti di etichette che sono simboli di elementi chimici o di gruppi di atomi.

Formalmente definiamo multigrafo una struttura relazionale della forma

dove Q è un insieme finito chiamato insieme dei vertici di M, A è un insieme finito chiamato insieme delle etichette degli spigoli di M, e

σ:


A

B

1


,


2
(


Q


)
{\displaystyle \sigma :A\mapsto {\mathcal {B}}_{1,2}(Q)}


; qui con
B

1


,


2
(


Q


)
{\displaystyle {\mathcal {B}}_{1,2}(Q)}


denotiamo la collezione dei sottoinsiemi di Q costituiti da uno o due vertici.

Quando si studiano i multigrafi per le loro proprietà generali, gli elementi di A sono oggetti semplici che servono solo per distinguere i diversi spigoli. Non così nelle applicazioni.

Le coppie

a


,


σ(


a


)
{\displaystyle \langle a,\sigma (a)\rangle }


si dicono spigoli del multigrafo; due spigoli

a


,


σ(


a


)
{\displaystyle \langle a,\sigma (a)\rangle }


e

b


,


σ(


b


)
{\displaystyle \langle b,\sigma (b)\rangle }


con

σ(


a


)


=


σ(


b


)
{\displaystyle \sigma (a)=\sigma (b)}


si dicono spigoli paralleli del multigrafo; questa relazione di parallelismo è chiaramente una relazione di equivalenza; uno spigolo

c


,


σ(


c


)
{\displaystyle \langle c,\sigma (c)\rangle }


con|σ(


c


)|=


1
{\displaystyle \,|\sigma (c)|=1}


si dice cappio del multigrafo. Uno spigolo privo di altri spigoli paralleli si dice spigolo semplice.

Consideriamo il multigrafoM1
=


Q


,


A


,


σ

{\displaystyle \,M_{1}=\langle Q,A,\sigma \rangle }


corrispondente a


σ=
|

a
b
c
d
e
f


12
2
23
23
3
3g
h
i
j
k
l


34
14
15
15
15
56

|


{\displaystyle \qquad \sigma ={\begin{vmatrix}{\begin{matrix}a&b&c&d&e&f\\12&2&23&23&3&3\end{matrix}}\quad {\begin{matrix}g&h&i&j&k&l\\34&14&15&15&15&56\end{matrix}}\end{vmatrix}}}


Nella indicazione tabellare della funzione abbiamo abbreviato


{


i


,


j


}
{\displaystyle \,\{i,j\}}


con


i


j
{\displaystyle \,ij}


e


{


i


}
{\displaystyle \,\{i\}}


con


i
{\displaystyle \,i}


.

Una struttura come questa si esamina agevolmente attraverso una sua raffigurazione, ovvero attraverso una sua immersione nel piano.

Si trova che gli spigoli etichettati da


c
{\displaystyle \,c}


e


d
{\displaystyle \,d}


sono paralleli; le altre classi di parallelismo di spigoli del multigrafo sono quella relativa alle etichette


e
{\displaystyle \,e}


ed


f
{\displaystyle \,f}


(formata da cappi paralleli), quella relativa a


i
{\displaystyle \,i}j
{\displaystyle \,j}


e


k
{\displaystyle \,k}


e le classi relative ai singoli spigoli rimanenti.

Dati due multigrafi


M


=


Q


,


A


,


σ

{\displaystyle \,M=\langle Q,A,\sigma \rangle }


ed


N


=


R


,


B


,


τ

{\displaystyle \,N=\langle R,B,\tau \rangle }


si dice che il secondo è sottomultigrafo del primo e si scrive


N


M
{\displaystyle \,N\subseteq M}


se e solo se

qui


σ

|
B


{\displaystyle \,\sigma |_{B}}


denota la restrizione della funzione


σ
< where to buy authentic jerseys!– σ –>
{\displaystyle \,\sigma }


al suo sottodominio


B
{\displaystyle \,B}


.

Un sottomultigrafo del precedente è

Si dice omomorfismo di un multigrafo in un secondo multigrafo una funzione


m
{\displaystyle \,m}


dall’insieme dei vertici del primo nell’insieme dei vertici del secondo tale che l’insieme degli spigoli del secondo si ottiene trasformando con


m
{\displaystyle \,m}


l’insieme degli spigoli del primo.

Ad ogni multigrafo si associa facilmente un grafo non orientato confondendo i suoi spigoli paralleli.

Più formalmente si dice grafo sottostante a un multigrafo

M


=


Q


,


A


,


σ

{\displaystyle M=\langle Q,A,\sigma \rangle }


il grafo

dove cdm(f) denota il codominio della funzione f. Questo è il grafo i cui spigoli sono le possibili coppie di vertici o i possibili cappi forniti dalla


σ

{\displaystyle \,\sigma }


.

Ad esempio il grafo sottostante al multigrafoM1


{\displaystyle \,M_{1}}


dell’esempio iniziale è

Si introduce inoltre il grafo semplice sottostante a un multigrafo, grafo ottenuto eliminando i cappi del suo grafo sottostante.

Molte caratteristiche di un multigrafo si possono introdurre a partire da caratteristiche del suo grafo sottostante, oppure con costruzioni analoghe a quelle adottate per i grafi. Talora queste costruzioni sono un po’ più complesse di quelle relative ai grafi.

Su un multigrafo si possono definire cammini e percorsi come per i grafi, con la possibilità di scegliere tra più spigoli quando si collegano talune coppie di vertici o taluni vertici con se stessi.

Anche per le coppie di vertici dei multigrafi si può stabilire se sono connessi o meno. Si possono quindi distinguere i multigrafi connessi dai non connessi e si possono introdurre le componenti connesse dei multigrafi.

Si possono inoltre distinguere i cammini chiusi, i cicli, i cammini euleriani ovvero i cammini iniettivi sugli spigoli e i cammini hamiltoniani ovvero i cammini iniettivi sui vertici.

Si possono quindi introdurre nozioni come quelle di multigrafo connesso, multigrafo aciclico, multigrafo regolare. Similmente a quanto si fa per i grafi, anche per i multigrafi si definiscono i sottoalberi e i sottoalberi massimali.

Anche per i multigrafi può servire distinguere i vertici con colori diversi. Per ogni k intero positivo si dice multigrafo k-colorabile un multigrafo ai cui vertici si assegnano k colori in modo tale che due vertici collegati presentino due colori diversi.

Si osserva che tutte le proprietà di colorabilità di un multigrafo si riducono alle proprietà di colorabilità del suo grafo semplice sottostante. Quindi i problemi di colorabilità vanno posti sostanzialmente solo per i grafi semplici connessi.

Per grado di un vertice di un multigrafo privo di cappi si intende il numero degli spigoli distinti che incidono su tale vertice. Ad es. per il multigrafoM1


{\displaystyle \,M_{1}}


privato dei cappi la funzione che associa i gradi ai vertici è

Si dice multigrafo regolare un multigrafo i cui vertici hanno lo stesso grado. Più specificamente di dice multigrafo k-regolare, con k intero positivo, un multigrafo i cui vertici hanno tutti grado k. Ciascuno dei due “cicloesatrieni” riguardanti la struttura del benzene si può rappresentare con un multigrafo 3-regolare.

Si introduce anche la nozione di immersione di un multigrafo su una superficie di un qualsiasi genere e in particolare nel piano e nella sfera. Si hanno in particolare le immersioni planari e si definiscono multigrafoi planari quelli che posseggono tali immersioni.

Si dimostra abbastanza facilmente che un multigrafo è planare se e solo se lo è il grafo semplice sottostante. Quindi i problemi di planarità vanno posti sostanzialmente solo per i grafi semplici connessi.

Si deve osservare che sull’uso del termine “multigrafo” si ha un accordo generale e vengono utilizzate anche varie alternative; sembra però opportuno per ragioni di chiarezza complessiva fare preciso riferimento a questo termine.

Altri progetti